********************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fòrvert

 

Lyst til å være fòrvert for en valp fra oss? - Da bør du lese dette..

 

Krav til forvert:

* Hunden skal klargjøres og godkjennes for avl etter gjeldende regler, så sant dette ikke allerede er gjort. Innbefatter HD/AA røntgen innen fylte 14 mnd.
* Hunden skal oppfølges med vaksiner og ormekurer etter gjeldende regler og ved behov.
* Hunden skal holdes i fysisk og psykisk god form i samråd med oppdretter.
* Om det forekommer endringer i hundens boforhold skal oppdretter informeres- dette gjelder også ved f.eks tilfeller der förvert skal på ferie og ønsker å sette bort hunden for en kortere periode.
* Forvert forplikter seg til å delta, sammen med oppdretter, på tre utstillinger med hunden pr år. Om ikke annet er avtalt (se under særavtaler/notater neste side).
* Hunden skal være tilgjengelig til treninger og oppkjøring til utstilling, i de tilfeller dette er gjeldende.
* Hunden skal bades/børstes og klargjøres før utstilling/kåringer, i de tilfeller dette er gjeldende.
* Hundens løpetider (tispe) skal holdes rede for, og forvert forpliktes å informere oppdretter om dette.
* Hunden skal ha 3 antall kull. Eventuelle parringer som resulterer i at tispa går tom teller ikke. Et kull regnes først som et kull når det inneholder minimum 4 levende valper.

 

Krav til oppdretter:


* Hunden skal, straks etter oppfylt kontrakt, overdraes til forvert som ny eier uten nærmere kostnader.
* Oppdretter forpliktes til, i god tid, å si ifra om eventuelle datoer og tidspunkter for utstillinger/ kåringer/ planlagte parringer slik at forvert kan forberedes på dette.
* Oppdretter skal betale avgifter og kostnader i forbindelse med avlskåring.
* Skal hunden, etter krav av oppdretter, Rabiesvaksineres og gjøres klar for utenlandsopphold skal oppdretter koste dette.

 

Generelle bestemmelser:


Forvert står ansvarlig for daglige kostnader som foring, vaksiner, ormekurer, utstyr og liknende, samt HD/AA røntgen og andre behandlinger hos veterinær i forbindelse med forbigående sykdom og evt. skader, så lenge hunden er i forverts besittelse.
I forbindelse med kull skal tispa overflyttes til oppdretter senest 2 uker før fødsel, om annet ikke er avtalt. Oppdretter står i denne perioden ansvarlig for foring og andre daglige kostnader. Tispa vil vanligvis være klar for hjemreise etter at kullet er avvent i 8/9 ukers alder om ikke annet særskilt oppstår

 

 

 

 

 

free counters


Copyright Sarpestaff 2010 | Webdesign: Anita Steen